Welkom op de bekendmakingswebsite van de bestuursorganen van de gemeente Zwalm

Op deze website kan je de openbare agenda en de openbare beslissingen van het lokale bestuur, zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur, terugvinden.

Informatie van deze bestuursorganen wordt gepubliceerd:

  • De gemeenteraad (GR)
  • De raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
  • Het college van burgemeester en schepenen (CBS)
  • Het vast bureau (VB)
  • De burgemeester (BUR)
  • De voorzitter van het vast bureau (VZ VB)

Agenda: voorafgaand aan de vergadering wordt de openbare agenda bekend gemaakt (GR, RMW, CBS, VB).
Verslag en lijsten met beknopte omschrijving: na de vergadering wordt het verslag bekend gemaakt (GR, RMW) en de lijst met beknopte omschrijvingen van de besluiten (GR, RMW, CBS, VB).

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender of de pagina voor het zoeken. U kan ook op vergaderorgaan selecteren.
Voor hulp of extra informatie kan u ons contacteren via info@zwalm.be

 

Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.
Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.
Op deze pagina kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.